Słowniczek pojęć część XVI

– POD KLUCZ — produkt lub system, który można uruchomić i używać bez konfigu-rowania (lub po minimalnej konfiguracji).

– PODŁOŻE — w technologii dyskowej jest to materiał pod magnetycznym pokryciem talerza. Najczęściej używane podłoża to stopy aluminium lub magnezu w dyskach twardych, szkło w dyskach optycznych i mylar w dyskietkach.

– PODZIAŁ NA STREFY — termin używany przez niektórych producentów prze-łączników w odniesieniu do dzielenia sieci albo infrastruktury pamięci masowej na podsieci lub podinfrastruktury, które zapewniają różne poziomy dostępności i łączności między konkretnymi hostami a urządzeniami sieciowymi. Dostęp hostów do urządzeń kontroluje się za pomocą tablic tras. Podział na strefy może być uzgadniany przez współpracujące hosty albo wymuszany przez przełącznik. W tym pierwszym przypadku hosty są odpowiedzialne za skontaktowanie się z przełącznikiem i sprawdzenie, czy mają prawo dostępu do określonego urządzenia.

– POJEMNOŚĆ — ilość danych (mierzona w megabajtach), które można zapisać na dysku. Zwykle podawana jako pojemność po sformatowaniu. Zobacz FORMATOWANIE i POJEMNOŚĆ PO SFORMATOWANIU.

– POJEMNOŚĆ PAMIĘCI — ilość danych, które można przechowywać w pamięci, zwykle mierzona w kilobajtach (KB) w przypadku pamięci głównej i dyskietek oraz w megabajtach (MB) w przypadku stacji dysków i taśm. Maksymalna ilość danych, jaką można zapisać na danym nośniku.

– POJEMNOŚĆ PRZED SFORMATOWANIEM — całkowita liczba bajtów na dysku, łącznie z przestrzenią wymaganą do zarejestrowania lokalizacji danych, definicji granic oraz danych serwo. Zobacz też POJEMNOŚĆ PO SFORMATOWANIU.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>