Słowniczek pojęć część XVII

– PROGRAM — sekwencja instrukcji przechowywanych w pamięci i wykonywanych przez procesor lub mikroprocesor. Zobacz też PROGRAM APLIKACYJNY.

– PROGRAM APLIKACYJNY — sekwencja zaprogramowanych instrukcji, które in-formują komputer, jak wykonać pewne zadanie (na przykład księgowanie danych, przetwarzanie tekstu albo inną pracę na rzecz użytkownika systemu komputerowego). Aby użyć programu, trzeba go najpierw wczytać do PAMIĘCI GŁÓWNEJ z PAMIĘCI POMOCNICZEJ, takiej jak dyskietka albo dysk twardy.

– PROTOKÓŁ — zbiór reguł określających format wiadomości wymienianych w systemie komunikacyjnym.

– PRZEJŚCIE FAZOWE — technologia dyskowej pamięci optycznej, w której dane są przechowywane na plastikowym dysku z metalową warstwą rejestracyjną. Ciepło wytwarzane przez laser zmienia molekularną strukturę metalu, przekształcając go ze stanu amorficznego w odblaskowy stan krystaliczny. Zmianę odblaskowości można wykryć podczas odczytu.

– PRZEŁĄCZANIE AWARYJNE — przejęcie funkcji uszkodzonego komponentu (na przykład kontrolera albo stacji dysków) przez podobny, nadmiarowy komponent w celu zapewnienia nieprzerwanego przepływu i dostępności danych.

– PRZEŁĄCZNIK — urządzenie monitorujące ruch sieciowy, które steruje przepływem danych między wieloma węzłami sieci.

– PRZEŁĄCZNIK INFRASTRUKTURALNY — typ przełącznika SAN, który cha-rakteryzuje się tym, że każdy jego port zapewnia pełną szybkość dostępu (ograniczoną jednak dostępnym pasmem) do dowolnego innego portu w sieci. Sieć składa się z infrastruktury połączonych przełączników.

– PRZENOŚNOŚĆ —• możliwość przenoszenia nośnika pamięciowego z jednego miejsca w drugie. Taśmy i dyski optyczne są przenośne, ponieważ można je łatwo przenieść ze środowiska roboczego w inne miejsce.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>