Słowniczek pojęć część XX

– SIEĆ ROZPROSZONA — sieć, która wyodrębnia przetwarzanie danych, przecho-wywanie informacji i inne funkcje, zamiast realizować je wszystkie za pomocą jednego komputera.

– SILNIK KROKOWY — elektromechaniczna część stacji dysków, która służy do pozycjonowania głowic. Typ silnika, który porusza się o określony skok po otrzymaniu każdego impulsu elektrycznego. Silniki krokowe były niegdyś najpopularniejszym typem mechanizmu aktywacyjnego, ponieważ ich ruch można przełożyć tak, aby powodował przesuwanie się głowicy o jedną ścieżkę na każdy krok silnika.

– SILNIK WRZECIONA — elektromechaniczna część stacji dysków, która obraca talerze.

– SIMPLE NETWORK MANAGEMENT PROTOCOL (SNMP) — standardowy protokół, który umożliwia zarządzanie urządzeniami w sieciach IP bez nieustannego odpytywania.

– SKALOWALNOŚĆ — zdolność produktu lub sieci do wzrostu.

– SŁOWO — liczba bitów przetwarzanych przez procesor równolegle (w jednej operacji). Standardowe długości słów to 8, 16, 32 i 64 bity (1, 2, 4 lub 8 bajtów).

– SMALL COMPUTER SYSTEMS INTERFACE (SCSI) — standard branżowy, który definiuje metodę podłączania do mikroprocesora urządzeń peryferyjnych, takich jak drukarki, skanery, stacje optyczne i stacje taśm. SCSI obejmuje zarówno standardy sprzętu, jak i oprogramowania, umożliwiające komunikację między komputerami a urządzeniami peryferyjnymi.

– SMART — technologia automonitorowania, analizy i raportowania, która pomaga uniknąć utraty danych i nieprzewidzianych przestojów komputera. Ostrzega zawczasu

– 0 niektórych typach uszkodzeń dysku, dzięki czemu oprogramowanie do zarządzania danymi może sporządzić kopię zapasową. Technologia ta nie jest obsługiwana przez wszystkich producentów i dystrybutorów dysków twardych i wymaga oprogramowania firm trzecich.

– SMS — zobacz SYSTEM MANAGED STORAGE.

– SORTOWANIE WINDOWE — metoda sortowania rekordów lub stron pamięci podręcznej według fizycznego położenia na dysku, która pozwala zapisać dane z krótszym czasem wyszukiwania i mniejszym opóźnieniem rotacyjnym.

– SPECYFIKACJA FIBRĘ CHANNEL — specyfikacja magistrali szeregowej Fibrę Channel, która może stanowić infrastrukturę sieci SAN. FC-0 to warstwa fizyczna stosu protokołów Fibrę Channel. Warstwa ta definiuje wszystkie komponenty fizyczne używane przez Fibrę Channel. FC-1 to warstwa kodowania i dekodowania. Określa ona kodowanie bajtów i kontrolę błędów na poziomie znaku. FC-2 to warstwa ramkowania protokołu. Obejmuje ona zarządzanie ramkami, sterowanie przepływem

– 1 generowanie sum kontrolnych. Zarządza też sekwencjami ramek składającymi się na transmisję oraz wymiany między węzłami Fibrę Channel, wykonując polecenia przy-pominające sekwencję wejścia-wyjścia SCSI. Warstwa ta zarządza również trzema poziomami usług — Class 1, Class 2 i Class 3. FC-3 to warstwa usług wspólnych, obecnie nie używana. FC-4 to warstwa odwzorowywania protokołów, która odwzorowuje protokoły takie jak SCSI oraz IP na bazowe protokoły niższych warstw.

– SPRZĘT — urządzenia komputerowe (przeciwieństwo oprogramowania kompute-rowego).

– SPRZĘT PERYFERYJNY — pamięć pomocnicza, monitory, drukarki, stacje dysków i inne urządzenia zwykle podłączone do systemowego procesora za pomocą kontrolerów i kabli (w przypadku komputerów biurkowych często montowane w jednej obudowie).

– SPRZĘŻENIE ZWROTNE — system sterujący z pętlą zamkniętą, który używa sygnału pozycjonowania głowica-ścieżka (z serwogłowicy) do modyfikowania sygnału POZYCJONERA GŁOWICY (w celu prawidłowego umieszczenia głowicy nad ścieżką).

– SSA — zobacz SERIAL STORAGE ARCHITECTURE.

– STACJA — komputerowe urządzenie pamięciowe z ruchomym NOŚNIKIEM pamię-ciowym (dyskiem lub taśmą).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>