Słowniczek pojęć część XXII

– SYSTEM MANAGED STORAGE (SMS) — oprogramowanie używane do rutynowego tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji plików. Skrót od DFSMS — zaawansowane oprogramowanie do zarządzania danymi używane przez mainframe’y MVS firmy IBM. Wprowadzone na rynek w roku 1988, zapewnia takie funkcje jak choćby automatyczny przydział danych, zapobiegający większości błędów związanych z przepełnieniem woluminów dyskowych. Również skrót nazwy oprogramowania Software Management Services firmy Novell, pozwalającego na zapisywanie

– i pobieranie danych z serwerów NetWare niezależnie od systemu plików, w którym zostały utworzone (DOS, OS/2, Mac itp.). Służy do tworzenia kopii danych pochodzących z heterogenicznych klientów sieciowych. Istnieje wiele zgodnych z SMS rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych.

– SYSTEM OPERACYJNY — program, który działa jako interfejs między użytkownikiem komputera a sprzętem. Celem systemu operacyjnego jest dostarczenie środowiska, w którym użytkownik może uruchamiać programy. Użytkownik uzyskuje dzięki niemu wygodny dostęp do zasobów komputera, takich jak procesor, pamięć, urządzenia pa-mięciowe i drukarki.

– SZEROKOŚĆ PRZERWY — im mniejsza szerokość przerwy, tym bliżej siebie można rozmieścić ścieżki. Mniejsza odległość między ścieżkami to większa liczba ścieżek na cal (TPI).

– SZEROKOŚĆ ŚCIEŻKI — nazywana też szerokością rdzenia głowicy odczytująco- zapisującej.

– SZESNASTKOWY SYSTEM — system liczbowy o podstawie równej szesnaście, w którym używa się cyfr od 0 do 9 i liter od A do F do reprezentowania poszczególnych cyfr liczby (A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>