Słowniczek pojęć część XXIII

– ŚREDNI CZAS DO UTRATY DANYCH (MTDL) — średni czas od początku eks-ploatacji do chwili, w której awaria komponentu spowoduje trwałą utratę danych w macierzy dyskowej. Jest to pojęcie podobne do średniego czasu między awariami (MTBF), ale tym razem bierze się pod uwagę to, że nadmiarowość macierzy RAID może zapobiec utracie danych wskutek awarii jednego komponentu.

– ŚREDNI CZAS DOSTĘPU — czas dostępu do ścieżki mierzony od momentu za-kończenia polecenia uzyskania dostępu przekazanego KONTROLEROWI do momentu zakończenia wyszukiwania, uśredniony z wszystkich możliwych pozycji ścieżek na początku DOSTĘPU i wszystkich możliwych ADRESÓW ścieżek.

– ŚREDNI CZAS MIĘDZY AWARIAMI (MTBF) — średni czas działania urządzenia, po którym nastąpi awaria. Nie jest to miara gwarancyjna. Podczas obliczania MTBF bierze się uwagę MTBF każdego komponentu jest to statystyczny średni czas działania od początku eksploatacji urządzenia aż do jego awarii. Kiedy produkt pozostaje w użytku przez kilka lat, MTBF staje się sprawdzoną informacją statystyczną. Dłuższy czas MTBF cechuje bardziej niezawodny sprzęt.

– ŚREDNI CZAS NAPRAWY (MTTR) — miara złożoności konstrukcji sprzętu elektronicznego. Konstrukcje modularne — takie, które używają niezależnych od pro-ducenta, wymienianych „na gorąco” komponentów — zwykle mają krótszy MTTR, ponieważ uszkodzone komponenty można zastąpić działającymi.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>