Słowniczek pojęć część XXIV

– TPI — zobacz ŚCIEŻKI NA CAL.

– TRADYCYJNY — komputer, system lub oprogramowanie utworzone niegdyś do konkretnego celu, ale obecnie przestarzałe wszystko, co zostaje po poprzednich wersjach sprzętu lub oprogramowania.

– TRAFIENIE W PAMIĘĆ PODRĘCZNĄ — występuje wtedy, gdy dane znajdują się już w pamięci podręcznej. Pozwala to oszczędzić czas potrzebny na pobranie danych z wirującego dysku — czas wyszukiwania, opóźnienia i odczytu.

– TRANSFER DANYCH — ruch danych w obrębie systemu komputerowego, na przykład z dysku optycznego na dysk twardy komputera.

– TRYB KOPII ZAPASOWEJ OBRAZU DYSKU — tryb ten bywa używany podczas tworzenia kopii zapasowej dysku na taśmie powoduje zarejestrowanie dokładnej kopii dysku, łącznie z nieużywanymi sektorami i błędnymi ścieżkami.

– TRYB PRZESYŁANIA PORCJAMI (BURST) — tymczasowy tryb przesyłania danych, który pozwala osiągnąć znacznie większą szybkość transmisji niż technologie inne niż porcjowe określa maksymalną przepustowość urządzenia.

– TRYB TWARDYCH SEKTORÓW — konwencja sprzętowa polegająca na definiowaniu stałej liczby sektorów na ścieżkę w każdej strefie dysku.

– TURBOKOD — typ kodowania kanału z kodem splotowym oraz dekoderem Viter- biego na wyjściu tworzy wartości ciągłe, a nie tylko 0 lub 1. Kodowanie splotowe dodaje do danych nadmiarowe wzory, które polepszają stosunek sygnału do szumu !pozwalają na dokładniejsze dekodowanie podczas odbioru. Algorytm Viterbiego służy do dekodowania konkretnego typu kodu splotowego.

– TWARDY BŁĄD — błąd w danych, którego nie da się usunąć przez ponowne odczytanie dysku, zwykle spowodowany uszkodzeniami powierzchni dysku. Twarde błędy są spowodowane niedoskonałościami powierzchni dysku, nazywanymi defektami nośnika. Podczas formatowania dysków twardych należy zarezerwować miejsca występowania twardych błędów (jeśli są znane) w taki sposób, aby nie były w nich zapisywane dane. Większość dysków jest wyposażonych w mapę, która wymienia położenie twardych błędów według głowicy, cylindra oraz bajtów od indeksu (liczby bajtów od początku cylindra).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>