Słowniczek pojęć część XXVII

– WYDAJNOŚĆ — miara szybkości dysku twardego podczas zwykłej pracy. Na wy-dajność ma wpływ czas wyszukiwania, szybkość transmisji oraz dodatkowe koszty związane z wykonywaniem poleceń.

– WYJŚCIE — przetworzone dane wysyłane z systemu komputerowego do urządzeń peryferyjnych (na przykład dysku, drukarki itp.). Obejmuje również odpowiedzi na polecenia lub zapytania użytkownika.

– WYKONANIE — przeprowadzenie określonej przez instrukcję albo program kom-puterowy operacji na danych.

– WYKRYWACZ ŚCIEŻKI ZEROWEJ — przestarzała technologia, która dokonuje REKALIBRACJI, sprawdzając, czy promienie podczerwone między diodą LED a fo-totranzystorem zostały zablokowane przez przerywacz ścieżki zerowej (ang. track zero interrupter, TZI).

– WYKRYWANIE BŁĘDÓW — algorytm, który wyszukuje niespójności lub błędy w zapisywanym pliku danych. Bardziej zaawansowane odmiany mechanizmów wy-krywania błędów nie tylko znaj dują problemy, ale automatycznie je korygują.

– WYŁADOWANIE ELEKTROSTATYCZNE (ESD) — przyczyna uszkodzeń UKŁADÓW SCALONYCH. Obwody w układach scalonych mają mikroskopijne roz-miary, więc do ich uszkodzenia lub zniszczenia wystarczy niewielkie wyładowanie elektrostatyczne. Osoby zajmujące się sprzętem elektronicznym powinny zawsze uziemić się przed dotknięciem urządzenia. Sprzęt należy chwytać za obudowę i nie dotykać komponentów oraz złączy na krawędzi płytki drukowanej.

– WYMIANA NA GORĄCO (HOT SWAP) — wymiana uszkodzonego dysku wchodzącego w skład macierzy bez wyłączania urządzenia.

– WYMIENNOŚĆ — możliwość używania jednej marki albo typu nośnika pamięciowego w różnorodnych stacjach. Na przykład producenci taśm dźwiękowych i magnetofonów stosują się do branżowych standardów wymienńości, dzięki czemu każda taśma działa we wszystkich magnetofonach.

– WYSOKOŚĆ LOTU — odstęp między głowicą odczytująco-zapisującą a powierzchnią dysku poduszka powietrzna, która powstaje dzięki szybkim obrotom dysku, zapobiega stykaniu się głowic z dyskiem. Mniejsza wysokość lotu pozwala uzyskać większą gęstość danych, ale wymaga bardziej precyzyjnej konstrukcji mechanicznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>