Standardowy mechanizm wirtualizacyjny

Standardowy mechanizm wirtualizacyjny mógłby również pozwolić na zwiększanie 1 zmniejszanie pojemności woluminów wirtualnych zgodnie z wymaganiami aplikacji, do pewnego stopnia optymalizując efektywność przydziału pojemności i redukując przestoje związane z realokacją pamięci masowej.

Jednakże żadna z tych korzyści nie wynika z samej wirtualizacji, lecz jest funkcją dodatkowych warstw oprogramowania, które można nałożyć na standardową warstwę wirtualizacyjną. Zastosowanie oprogramowania do zarządzania pamięcią masową jest ograniczone ze względu na brak standardów, dzięki którym wirtualizacja byłaby zgodna z szeroką gamą narzędzi programowych. Obecnie platformy wirtualizacyjne, które zawierają pakiet narzędzi do zarządzania pamięcią masową— rozwiązania typu „wszystko w jednym” — nie cieszą się powodzeniem u klientów. Klienci często skarżą się, że takie pakiety zawierają narzędzia pośledniej jakości, które nie są im potrzebne.

Prawda jest taka, że wirtualizacja pamięci masowej nie przynosi obiecywanych korzyści. Żadna technika wirtualizacji nie umożliwia międzyplatformowej agregacji LUN, na którą nie pozwalają sami producenci.

Co więcej, agregacja LUN rozwiązuje tylko część problemu efektywnego przydziału pojemności. Aby zwiększyć efektywność przydziału, trzeba „wyciąć” tę część pamięci masowej, która nie jest używana przez jedną aplikację, i „dokleić” ją do pamięci masowej aplikacji, której stale brakuje miejsca (zobacz rysunek 7.6).

Technologia wycinania i doklejania jednostek LUN jest praktycznie nieobecna w bieżących zewnętrznych rozwiązaniach wirtualizacyjnych, choć istnieje w macierzach niektórych producentów, takich jak Xiotech, oraz w narzędziach systemu Microsoft Windows 2000, gdzie jest używana do obsługi „dysków podstawowych”. Jak twierdzą eksperci branżowi, brak takiej technologii sprawia, że pojemność dyskowa jest przydzielana z zaledwie 40-procentową wydajnością w środowiskach Uniksa i Windows, 20 – 30-procentową w środowiskach linuksowych i 60-procentową w przypadku urządzeń DASD w środowiskach mainframe .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>