SUPERPARAMAGNETYZM

– STEROWNIK — komponent programowy albo zbiór poleceń plikowych, za pomocą których aplikacja może komunikować się z inną aplikacją, sterownikiem albo urządze-niem sprzętowym. Sterownik otrzymuje żądania wejścia-wyjścia z wyższych warstw systemu operacyjnego i przekształca je w protokół wymagany przez konkretne urządzenie sprzętowe.

– STORAGE AREA NETWORK (SAN) — sieć zawierająca wiele hostów i peryferyjnych urządzeń pamięciowych, obecnie oparta na protokole Fibre Channel i zbiorze poleceń SCSI. Do utworzenia sieci SAN można jednak teoretycznie wykorzystać dowolny rodzaj magistrali i dowolny protokół sieciowy, pod warunkiem, że będzie spełniać ścisłe wymagania dotyczące opóźnień i przepustowości pamięci masowej.

– STORAGE MODULE DRIVE (SMD) — interfejs modułu pamięciowego używany w większych dyskach twardych, na przykład 14-calowych.

– STREFA LĄDOWANIA — miejsce na wewnętrznym cylindrze dysku, w którym nie są zapisywane dane i na którym lądują głowice po wyłączeniu zasilania. W komputerze przenośnym głowice przesuwają się do strefy lądowania po okresie braku aktywności, aby zaoszczędzić prąd i zwiększyć żywotność akumulatora.

– STREFA LĄDOWANIA GŁOWICY — obszar dysku, z którego startują i na którym lądują głowice Winchester podczas włączania i wyłączania stacji.

– STRONA GŁÓWNA — ta strona w witrynie WWW, która służy jako główny punkt wyjścia do zbioru powiązanych stron. Może również zawierać łącza do innych witryn.

– SUPERPARAMAGNETYZM — kiedy energia magnetyczna utrzymująca bity w zarejestrowanym stanie zrównuje się z energią termiczną wytwarzaną przez stację dysków, może zachodzić przypadkowe przestawianie bitów. Nazywamy to efektem superparamagnetycznym (SPE). Superparamagnetyzm ogranicza gęstość powierzch-niową, którą można osiągnąć za pomocą współczesnej technologii dysków magne-tycznych.

– SYSTEM BINARNY (DWÓJKOWY) — system liczbowy o podstawie 2, w którym występują tylko dwie cyfry — 0 (zero) i 1 (jeden). Używa siię go w komputerach, ponieważ logiczne układy cyfrowe mogą przyjmować tylko dwa stany — „włączony”

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>