Świadomość sieci

W branży trwają prace nad usprawnieniem tradycyjnych peryferyjnych urządzeń pamięciowych przez zwiększenie ich „inteligencji”. Na przykład w przypadku przełączników SAN wielu producentów zawarło swoiste sojusze z twórcami oprogramowania do wirtualizacji i zarządzania pamięcią masową, z myślą o tym, by osadzić narzędzia programowe bezpośrednio w przełącznikach. Jak twierdzą zwolennicy „inteligentnych” przełączników, będą one miały przewagę nad serwerowym oprogramowaniem zarządzającym lub wirtualizacyjnym, ponieważ umożliwią scentralizowane zarządzanie, uproszczą licencjonowanie itp.

W dziedzinie peryferiów taśmowych i optycznych pojawiła się inicjatywa zwiększenia wartości produktów przez implementację „inteligentnych” modułów, które dodają do urządzeń pamięciowych „świadomość sieci” i „zdolność do samozarządzania”. „Świadomość sieci” oznacza możliwość wykrywania zmian w dostępności pasma i automatyczne dopasowywanie buforów pamięciowych w taki sposób, aby stacje taśm wchodzące w skład biblioteki operowały z nominalnymi szybkościami. Wśród poszczególnych członków wspomnianej „koalicji” nie ma natomiast zgody co do istoty „samozarządzania”. Wszyscy producenci zamierzają jednak dodać do swoich platform podstawowe funkcje wykrywania błędów i restartowania procesów, prawdopodobnie po to, żeby nie zrzucać tych obowiązków na administratorów pamięci masowej (wyjątkiem są tu błędy nie dające się naprawić).

Ogólnie rzecz biorąc, producenci podejmują próby uzupełnienia produktów o nowe „inteligentne” funkcje z myślą o kilku celach.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>