Szybkość transmisji

– SZUM — zewnętrzne sygnały elektroniczne, które zakłócają sygnały informacyjne (podobne do zakłóceń atmosferycznych podczas odbioru radia lub telewizji). Źródłami szumu w komputerach mogą być zasilacze, pętle uziemiające, interferencja radiowa, źle poprowadzone kable itp.

– SZYBKOŚĆ TRANSMISJI — szybkość, z jaką dane przepływają przez magistralę lub urządzenie, zwykle mierzona w bitach, bajtach, kilobajtach lub megabajtach na sekundę. Szybkość, z jaką dysk wysyła i odbiera dane od kontrolera. Średnia szybkość transmisji zależy od czasu potrzebnego na przetworzenie danych przez system, przełączenie głowic oraz ich ruch odzwierciedla rzeczywistą wydajność stacji. Szybkość transmisji w trybie impulsowym (burst) jest znacznie większa i odnosi się tylko do przesyłania danych bezpośrednio do pamięci RAM.

– SZYBKOŚĆ TRANSMISJI DANYCH — szybkość, z jaką przesyłane są bity. W systemie pamięci dyskowej komunikacja zachodzi między procesorem a kontrolerem oraz między kontrolerem a stacją dysków. Najczęściej używane jednostki to bity albo bajty na sekundę. Szybkość transmisji wejścia-wyjścia to szybkość przesyłania danych między stacją a procesorem. Wewnętrzna szybkość transmisji to szybkość odczytu lub zapisu danych na dysku. Zobacz SZYBKOŚĆ TRANSMISJI.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>