TABELA BŁĘDNYCH ŚCIEŻEK

– ŚREDNI CZAS WYSZUKIWANIA — średni czas potrzebny na przesunięcie głowicy odczytująco-zapisującej w określone położenie. Oblicza się go, dzieląc czas wykonywania dużej liczby przypadkowych wyszukiwań przez liczbę wyszukiwań.

– ŚREDNIA LICZBA ZMIAN PRZED AWARIĄ (MSBF) — miara niezawodności bibliotek optycznych, zwykle ustalana podczas testów wzorcowych. MSBF to średnia liczba zmian dysków, po której biblioteka będzie wymagać konserwacji. Statystyczna miara, która pozwala przewidzieć okres użyteczności urządzenia bez przerw w pracy.

– ŚREDNIA SZYBKOŚĆ TRANMISJI — szybkość transmisji danego urządzenia zmierzona podczas zwykłej pracy.

– ŚREDNIE OPÓŹNIENIE — średni czas, w którym dowolny bit zapisany na dysku trafia pod głowicę odczytująco-zapisującą stacji dysków. Równy połowie czasu jednego obrotu talerza.

– TABELA BŁĘDNYCH ŚCIEŻEK — lista dołączona do obudowy dysku twardego, która wymienia uszkodzone ścieżki, które nie mogą przechowywać danych. Listę tę wprowadza się do programu formatowania niskopoziomowego, kiedy dysk jest fabrycznie formatowany.

– TALERZ — dysk wykonany z metalu (albo innego sztywnego materiału) i zamontowany wewnątrz stacji dysków stałych. Wiele stacji używa więcej niż jednego talerza zamontowanego na wspólnym wrzecionie (wale), dzięki czemu możliwe jest wykorzystanie do przechowywania danych większej powierzchni mieszczącej się w jednej obudowie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>