TAŚMA PRZEWODZĄCA I TERMINACJA

– TALERZ DYSKU — w przypadku dysków sztywnych — płaski krążek aluminiowy pokryty po obu stronach substancją magnetyczną (tlenkiem żelaza albo cienkowar-stwowym nośnikiem metalicznym), służący do nieulotnego przechowywania danych. Podłoże dysku może być wykonane z metalu, tworzywa sztucznego, a nawet szkła. Powierzchnie dysku są zwykle pokryte smarem, który zmniejsza zużycie podczas uruchamiania lub wyłączania stacji dysków.

– TARCIE — opór powstający przy względnym ruchu dwóch stykających się obiektów tarcie występuje na przykład między głowicą a dyskiem podczas uruchamiania

– TAŚMA PRZEWODZĄCA — bardzo giętki obwód elektroniczny, który łączy podzespół aktywatora z elektroniką dysku. W niektórych dyskach głowice przesuwają się od zewnętrznej do wewnętrznej krawędzi w czasie krótszym niż 20 milisekund, a taśma musi przesuwać się wraz z nimi.

– TECHNOLOGIA WŁASNOŚCIOWA — technologia opracowana przez określoną firmę i stanowiąca jej własność.

– TERABAJT — 1 099 511 627 776 bajtów w przybliżeniu bilion bajtów.

– TERMINACJA — metoda dopasowywania impedancji magistrali elektrycznej w celu wyeliminowania odbić sygnału od fizycznych końców magistrali.

– TOPOLOGIA — geometryczny układ węzłłów i połączeń kablowych w sieci lokalnej może być scentralizowana albo zdecentralizowana.

– TOPOLOGIA FIBRĘ CHANNEL — specyfikacja Fibrę Channel określa różne topologie, czyli metody łączenia urządzeń lub węzłów, takie jak punkt-punkt, pętla z arbitrażem i infrastruktura. Zobacz FIBRĘ CHANNEL ARBITRATED LOOP, FIBRĘ CHANNEL POINT-TO-POINT oraz FIBRĘ CHANNEL FABRIC.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>