Technologie Variable Cyber Coordinates

Najnowszymi rozwiązaniami z zakresu zabezpieczeń sieciowych, osiągnięć, które odnoszą się też do bezpieczeństwa pamięci masowych, sąm.in. technologie Variable Cyber Coordinates (VCC) firmy Invicta Networks . Ta technologia, opatentowana przez byłego majora KGB i specjalistę od szyfrowania danych, który uciekł do USA w 1980 roku, jest teoretycznie prosta. Zabezpiecza połączenia w sieci, zapewniając im „niewidzialność” przed ewentualnymi włamywaczami. Uzyskuje się to poprzez częste zmiany logicznych adresów sieciowych końcowych urządzeń transmisyjnych.

Podstawę technologii stanowi algorytm (do którego prawa rości sobie również BBN Technologies) wbudowany w każdym końcowym urządzeniu transmisyjnym, zmieniający informacje adresowe kilka razy na sekundę. Algorytm zastosowano obecnie we własnościowym systemie wymagającym zainstalowania odpowiednio zabezpieczonej karty sieciowej w każdym urządzeniu końcowym, bezpiecznej bramy w każdej sieci LAN oraz urządzenia zabezpieczającego, które realizuje algorytm ochrony danych.

To rozwiązanie przewyższa skutecznoością bezpieczne systemy operacyjne, zapory i szyfrowanie danych — techniki, na których badania poświęcono miliardy dolarów, a które pomimo to okazały się nieskuteczne w walce z coraz częstszymi włamaniami do systemów komputerowych. Nawet sceptycy zdają się przekonywać do tego nowego rozwiązania, doceniając jego prostotę i to, że jest ono pozbawione wad charaktery-stycznych dla procesu konfigurowania zapory i administrowania kluczami.

Nie wiadomo, jaki wpływ wywrą innowacyjne rozwiązania, takie jak VCC, na zabez-pieczanie danych w przedsiębiorstwach przyszłości. Bezpieczeństwo pamięci masowej jest obecnie mniej związane z technologią, a bardziej ze szkoleniem użytkowników — i uznaniem zarządzania danymi za odrębną profesję.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>