Topologia SAS z maksymalną konfiguracją ekspanderową cz. II

Aby zmniejszyć obciążenie serwerów związane z przetwarzaniem TCP/IP, do adapterów, kontrolerów i płyt serwerów (lub przełączników) dodaje się technologie pomocnicze, takie jak mechanizmy wspomagające przetwarzanie TCP (ang. TCP Offload Engine, TOE — zobacz rysunek 6.5). Przynajmniej jeden producent adapterów magistrali próbuje również wspomagać opakowywanie i odpakowywanie poleceń iSCSI.

Podsumowując: interfejsy SCSI klasy wyższej (SCSI 3 i powyżej), Fibrę Channel, SAS oraz iSCSI zapewniają doskonałe opcje łączności i budowania macierzy, które spełniają wymagania aplikacji wymagających dużej wydajności i intensywnego przetwarzania danych. Producenci podkreślają, że podwójne porty dysków, ich większa precyzja i trwałość, a także elastyczność pod względem prędkości i odległości predestynują je do zastosowania w wymagających środowiskach korporacyjnych.

Na drugim końcu spektrum znajdują się niedrogie dyski, znane jako dyski ATA, początkowo przeznaczone dla mniejszych systemów i komputerów osobistych. ATA to implementacja, która integruje kontroler ze stacją dysków.

Istnieje kilka wersji ATA, opracowanych przez komitet Smali Form Factor (SFF). Z biegiem lat technologia ATA obsługiwała coraz większą szybkość transmisji, ale konsekwentnie wykorzystywała krótką magistralę równoległą — niesławną „taśmę” znajdującą się w każdym komputerze osobistym — do łączenia jednego lub dwóch dysków z płytą główną komputera. Odzwierciedla to rodowód technologii ATA jako metody podłączania wewnętrznej pamięci masowej.

Pod koniec lat 90. producenci dostrzegli nowe zastosowania komputerów osobistych i małych serwerów, takie jak tworzenie i edytowanie cyfrowych filmów, przechowywanie i odtwarzanie cyfrowego dźwięku, współdzielenie plików w szybkich sieciach, które wymagały większej przepustowości dysku, a w konsekwencji — dalszych zmian magistrali ATA. Aby sprostać nowym wymaganiom, producenci zaczęli prace nad szeregową implementacją równoległego interfejsu Ultra ATA, która miała przezwyciężyć teoretyczne ograniczenia magistrali ATA.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>