Topologia SAS z maksymalną konfiguracją ekspanderową

Wreszcie, iSCSI przekazuje polecenia SCSI jako protokół aplikacyjny przez sieć TCP/IP. Protokół ten obsługuje gigabitowy Ethernet w warstwie fizycznej, całkowicie usuwając ograniczenia odległości i liczby podłączonych urządzeń. Ponieważ zaś wykorzystuje prawdziwą sieć, a nie szeregowy interfejs kanałowy, pozwala raz na zawsze oddzielić pamięć masową od serwerów oraz utworzyć odrębną infrastrukturę pamięci masowej w hierarchii klient-serwer.

W połączeniu iSCSI, kiedy system operacyjny otrzymuje od aplikacji żądanie dostępu do pamięci masowej, tworzy polecenie SCSI i osadza je w pakiecie iSCSI. Pakiet ten jest przekazywany przez sieć do urządzenia docelowego, które odbiera go, wydobywa

polecenia SCSI, a następnie przekazuje polecenia i dane do kontrolera SCSI, a wreszcie do urządzenia pamięciowego SCSI. Odpowiedzi urządzenia (kolejne polecenia SCSI i dane) są pakowane i przesyłane do żądającego za pomocą tego samego protokołu.

Protokół iSCSI został opracowany przez IETF i stał się oficjalnym standardem w lutym 2003 roku. Obecnie nie ma żadnych urządzeń pamięciowych wyposażonych w wewnętrzny interfejs SCSI. Wymaga to korzystania z zewnętrznego oprogramowania i sprzętu do pakowania i odpakowywania poleceń SCSI, zwykle łączonego z kontrolerami i adapterami magistrali.

iSCSI zwiększa obciążenie związane z przetwarzaniem danych o opakowywanie i od- pakowywanie komunikatów przesyłanych między hostami, w związku z czym można wykorzystać tylko 75 procent przepustowości sieci IP (łącznie z ruchem iSCSI). Innymi słowy, łącze 1 GB przeznaczone na ruch iSCSI daje efektywną przepustowość równą 750 MB/s, łącze 10 GB — przepustowość równą 7,5 GB/s, itd. Część pasma trzeba poświęcić na przetwarzanie „narzutu”.

W większości przypadków te dodatkowe koszty nie mają znaczenia praktycznego — pod warunkiem, że pasmo sieciowe jest odpowiednie do wymagań aplikacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>