Tradycyjna definicja ISO

W najbardziej nawet przemyślanej jej wersji, w której system operacyjny jest samodzielnie opracowywany przez producenta pod kątem wymagań klienta (patrz rysunek 5.2.), uproszczony serwer NAS jest w zasadzie jądrem systemu operacyjnego ogólnego przeznaczenia, zoptymalizowanym do wykonywania pewnych zadań związanych z obsługą sieci i pamięci masowej. W rzeczywistości, niektóre niedrogie urządzenia NAS wykorzystują jako „mózgi” jądra systemów operacyjnych ogólnego przeznaczenia, osadzone w gotowych układach scalonych. Jak by nie patrzeć, urządzenie NAS to pamięć masowa podłączona do serwera.

To rozróżnienie zaczyna być istotne wtedy, gdy potrzebne są usługi sieciowe, których zazwyczaj nie realizują przełączniki Fibre Channel, takie jak standardowe, wewnątrz- pasmowe bezpieczeństwo lub zarządzanie. Aby zapewnić niezbędną funkcjonalność, trzeba ten problem jakoś obejść.

Jak dowodzono w poprzednim rozdziale, FCP w zamierzeniu nie był protokołem sieciowym, a współczesne infrastruktury FC nie są sieciami według tradycyjnej definicji ISO (.International Standards Organization). Taka infrastruktura nie zastąpi prawdziwej sieci, jeśli pamięć masowa ma być odłączona od serwera i dostępna sieciowo.

Argumenty wysuwane zarówno przez zwolenników tezy „każda pamięć masowa to sieciowa pamięć masowa”, jak i „żadna pamięć masowa nie jest sieciowa” pozostają oczywiście w jawnej sprzeczności z popularnym poglądem, który został kupiony za cenę dziesiątków milionów marketingowych dolarów, wydawanych rocznie przez dostawców pamięci masowej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>