Tradycyjne projekty produktów NAS

Przy przenoszeniu danych automatycznie uaktualniane są powiązania, co redukuje ręczną administrację i zapewnia ciągły dostęp klienta do danych. Na rysunkach 5.5. i 5.6. przedstawiono stan „przed” i „po” implementacji technologii globalnej przestrzeni nazw.

W tradycyjnych projektach produktów NAS skalowalność była pojmowana jako proces „poziomy”. Kiedy wymagania odnośnie pojemności pamięci masowej przekroczyły praktyczne ograniczenia pojedynczego urządzenia NAS, zalecano użytkownikom kupno kolejnej jednostki i instalację jej w sieci. Takie podejście do skalowalności było w miarę dobre w małych lub średnich środowiskach, gdzie wdrożono NAS dla „swobody ruchów” przy przechowywaniu plików. Jednakże, podobnie jak skalowanie w przypadku dużych ośrodków, stwarzało to problemy z zarządzaniem danymi, co wskazano w zamieszczonym wcześniej opisie produktu StorageX firmy NuYiew.

W zakresie zarządzania urządzeniami, w przypadku pierwszej generacji NAS występowały te same problemy, co w przypadku wszystkich pamięci masowych: więcej urządzeń, mniejsza wydolność z perspektywy zarządzania. Tak było do początku roku 2000, kiedy wiodący sprzedawcy zaczęli wprowadzać produkty do zarządzania wie- loplatformowego, aby umożliwić nadzorowanie i zarządzanie z jednej konsoli klientom, którzy posiadali tysiące urządzeń. Mniejsi dostawcy nigdy nie wprowadzili schematu zarządzania z wielu stanowisk (multibox), za to używali gotowych mechanizmów, aby umożliwić podłączenie do swoich produktów poprzez strony WWW, na których dostępne były opcje konfiguracyjne i informacje o stanie urządzeń.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>