UDERZENIE GŁOWICY

– TWARDY PODZIAŁ NA SEKTORY — termin opisujący dysk, ustalający początek każdego sektora na podstawie informacji w osadzonych informacjach serwo. Metoda ta jest nowocześniejsza i dokładniejsza niż metody z miękkim podziałem na sektory. Zobacz też MIĘKKI PODZIAŁ NA SEKTORY.

– TWARDY PODZIAŁ NA STREFY — metoda dzielenia sieci SAN na strefy, w której do identyfikowania każdego urządzenia używa się tylko nazw WWN. Ruch