Uniwersalne zamienniki drogich markowych technologii

W 2002 roku, po masowych zwolnieniach, odnawianie związków partnerskich nie było więc niczym niezwykłym.

Analiza ta dowodzi, że załamanie gospodarki daje dwojaki efekt: po pierwsze sprawia, że klienci zwracają większą uwagę na ceny (i w wielu przypadkach ssą skłonni wypróbować porównywalne, ale tańsze produkty), po drugie otwiera drogę zgodnym produktom, które stanowią alternatywę dla oferty uznanych producentów. Niektóre poważane dziś marki, w tym EMC i Hitachi Data Systems, powstały na skutek po-dobnych kryzysów w latach 80., kiedy dominujący producent IBM miał ograniczone możliwości reakcji na konkurencyjne produkty.

Podsumowując: trudności ekonomiczne prowadzą do wzmożonej konkurencji, a konkurencja — do upowszechnienia produktów w miarę pojawiania się licznych „uniwersalnych” zamienników drogich, „markowych” technologii.

Wszystko to, co powiedziano do tej pory stanowi wprowadzenie w tematykę kolejnych rozdziałów. Chaos w branży pamięci masowej po części wyjaśnia, dlaczego prawdziwa infrastruktura pamięciowa — zdefiniowana przez jednolite zarządzanie oraz zautomatyzowane mechanizmy oparte na zdefiniowanej polityce — pozostaje „świętym Graalem”.

Na następnych stronach poznasz tendencje technologiczne, które wtłaczają pamięć masową w topologie sieciowe oraz problemy i ewentualne korzyści wynikające z tych zmian. Dowiesz się, jaka przyszłość czeka technologie dyskowe, jakie są nieuniknione ograniczenia rozwoju pamięci dyskowej oraz jak wpływa to na paradygmat sieciowej pamięci masowej.

Zbadasz dokładniej opinie zwolenników sieciowej pamięci masowej i ocenisz ich sensowność w obliczu obecnych możliwości oraz ograniczeń technologicznych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>