Urządzenia NAS

Niejeden administrator pamięci masowej, stojący wobec faktu rozprzestrzeniania się generowanych mechanicznie stron WWW, skarżył się, że zadanie zarządzania pamięcią masową zredukowano do mozolnego „surfowania po WWW”, wędrówki po informacje od jednej strony do drugiej.

Dylemat zarządzania wieloma systemami był po części motywacją dla prób opracowania silniejszych i „skalowalnych pionowo” urządzeń NAS. Bardziej pojemne — przynajmniej w teorii — mogłyby zmniejszyć ilość urządzeń, którymi trzeba było zarządzać. .. a przede wszystkim zainstalować.

Innym motorem napędzającym prace nad skalowaniem pionowym (zdolnością dodawania większej ilości pamięci zarządzanej jednym „terminalem”) było rosnące zapotrzebowanie na przechowywanie danych związanych z pocztą elektroniczną oraz, na mniejszą skalę, innymi bazami danych w NAS.. W takich zastosowaniach trudno rozdzielić zadania między wiele urządzeń NAS, kiedy dane przekraczają pojemność pojedynczej jednostki. Dodatkowym wyzwaniem było zarządzanie z wielu stanowisk, a NAS stawała się coraz bardziej złożoną platformą dla rosnącej ilości repozytoriów danych.

W roku 2001 rozpoczęto pracę nad zagadnieniem pionowej skalowalności NAS (i innych bezpośrednio dołączanych macierzy pamięci masowej). Produkująca przełączniki do infrastruktury Fibrę Channel firma Vixel Corporation, znalazłszy swoje miejsce na rynku zdominowanym przez bardziej wówczas popularnych dostawców, dostarczyła wykorzystujące układy scalone przełączniki FC, które mogły być wbudowywane w macierze pamięci masowej, aby umożliwić połączenia między jej dyskami. Układy scalone Vixel oraz inne pojawiły się w NAS pod koniec roku 2001 oraz na początku 2002, umożliwiając przyłączenie większej ilości sterowników do „terminala” NAS i zwiększając pionową skalowalność. Ta architektura (patrz rysunek 5.9), powiązana z poprawą systemów operacyjnych NAS, efektywnie połączyła technologie SAN i NAS, co dało wysoce skalowalne narzędzie, pasujące do wielu zastosowań, w tym do obsługi poczty elektronicznej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>