URZĄDZENIE DO TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH

– URZĄDZENIAA PAMIĘCI POMOCNICZEJ — urządzenia, najczęściej taśmy i dyski magnetyczne, na których można zapisać dane na użytek programów komputerowych. Pamięć tę określa się często mianem wtórnej (w konfiguracji dwuwarstwowej) albo trzeciorzędnej (w konfiguracji trój warstwowej).

– URZĄDZENIE DO TWORZENIA KOPII ZAPASOWYCH — stacja dysków lub taśm używana w połączeniu z dyskiem niewymiennym i służąca do tworzenia kopii plików lub innych danych w celu przechowywania ich offline, rozpowszechniania lub ochrony przed przypadkowym (niezamierzone działanie użytkownika lub awaria sprzętu) usunięciem z dysku niewymiennego.

– VAR (Value-Added Reseller) — firma, która sprzedaje pod własną marką ulepszony sprzęt (albo oprogramowanie), pochodzący od pierwotnego producenta (ang. original equipment manufacturer, OEM).

– VCX — technologia taśmowa firmy Ecrix Corporation.

Słowniczek pojęć część XXVI

– WAN — zobacz SIEĆ ROZLEGŁA.

– WEJŚCIE — dane wprowadzane do komputera w celu przetworzenia (informacjami wejściowymi są także polecenia i zapytania użytkownika).

– WEJŚCIE-WYJŚCIE — proces wprowadzenia danych do systemu komputerowego albo ich wysyłania z niego. Odbieranie (odczyt) albo wysyłanie (zapis) sygnałów kom-puterowych cała ścieżka łącząca magistralę procesora ze stacją dysków.

– WERYFIKACJA — proces odczytywania zapisanych przed chwilą na dysku danych w celu sprawdzenia ich poprawności.

– WERYFIKACJA ODCZYTU — kontrola poprawności danych przeprowadzana w ten sposób, że dysk wczytuje dane do kontrolera, który następnie je sprawdza, lecz nie przekazuje ich do systemu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>