Utworzenie infrastruktury FC

Na przykład można zgodzić się na to, że dołączenie serwerów i urządzeń pamięciowych do infrastruktury FC w celu ochrony danych za pomocą biblioteki taśm może zmniejszać stopień ryzyka, ale tylko wtedy, gdy da się udowodnić, że zmniejsza to również koszty i przynosi inne korzyści biznesowe, i że korzyści tych nie da się osiągnąć innymi środkami. (Przy okazji warto wspomnieć, że twierdzenia producentów, że infrastruktura FC to naturalna metoda tworzenia kopii zapasowych, stają się wątpliwe w obliczu coraz mocniejszych dowodów na to, że Ethernet — dzięki ramkom Jumbo Frames — w rzeczywistości zapewnia wydajniejszy transport strumieni danych taśmowych).

Utworzenie infrastruktury FC może również przynieść korzyści biznesowe związane z konsolidacją licencji na oprogramowanie serwerowe albo z bezzakłóceniowym skalowaniem pojemności bazy danych. Jednakże istnieje wiele innych topologii pamięciowych, które oferują te same korzyści przy mniejszym całkowitym koszcie eksploatacji, co zawsze warto mieć na uwadze.

Żadna technologia pamięciowa nie jest z natury lepsza ani gorsza od innej. Czasem najlepszym rozwiązaniem jest rezygnacja z sieci FC SAN. Architektura pamięci masowej nie polega na wybieraniu najmodniejszej technologii, ale rozwiązania, które zapewnia największy zwrot z inwestycji i najmniejszy całkowity koszt eksplooatacji. Jakąkolwiek infrastrukturę zaprojektujesz — bez względu na to, czy będzie ona obejmować sieć SAN, czy nie — jej sukces lub niepowodzenie będzie zależeć od osiągniętych korzyści biznesowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>