Uzyskanie danych po awarii

– Sporządzić dokładny spis wszystkich urządzeń, szczególnie komputerowych i telekomunikacyjnych, i stale go uaktualniać. Spis powinien obejmować cały sprzęt, programy, urządzenia telekomunikacyjne i peryferyjne, nośniki kopii zapasowych danych oraz urządzenia zasilające. W spisie takim powinny zostać uwzględnione:

– model i numery fabryczne,

– wersje oprogramowania wbudowanego (firmware),

– ilość,

– nazwa producenta, ewentualnie dostawcy,

– nazwa alternatywnego producenta lub dostawcy podobnych urządzeń,

– dostępność.

– Sprawdzić magistrale sieciowe i pamięciowe pod kątem ewentualnych punktów szczególnie wrażliwych na uszkodzenie i usunąć zauważone problemy. Na etapie wstępnego projektu i wdrażania rozwiązania można pominąć nadmiarowe porty, łącza, zasilacze, itd. Elementy te można później dodać niewielkim kosztem, aby jeszcze bardziej zmniejszyć prawdopodobieństwo awarii.

– Zawrzeć umowę serwisową z lokalnym sprzedawcą lub integratorem systemów, zapewniając sobie szybką wymianę sprzętu i innych elementów sieciowych w przypadku awarii.

– Zweryfikować dotychczas stosowaną strategię sporządzania kopii zapasowych, aby ustalić, czy odpowiada zmianom wprowadzanym do procesów biznesowych i aplikacji.

– Regularnie kontrolować zapasowe nośniki danych, zapewniając sobie możliwość przywrócenia pracy systemów po awarii i odzyskania informacji z zapasowych nośników.

Ostatni z przedstawionych tu punktów jest szczególnie istotny. Wielu użytkowników komputerów pokłada niestety naiwną nadzieję w nośnikach danych. Efektem takiego myślenia jest tworzenie tylko jednej kopii krytycznych plików i zapisywanie jej na pojedynczej dyskietce lub dysku CD-ROM.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>