Wiązanie trwałe

– WĘZEŁ (albo WĘZEŁ SIECIOWY) — każde urządzenie, które jest bezpośrednio podłączone do sieci, zwykle za pomocą kabla ethemetowego węzłami są również serwery i współdzielone urządzenia peryferyjne.

– WIĄZANIE TRWAŁE — wiązanie trwałe umożliwia systemowi operacyjnemu przydzielenie niezmiennych identyfikatorów SCSI i numerów LUN określonym zasobom pamięciowym. Systemy operacyjne i aplikacje wyższego poziomu (na przykład oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowej) wymagają statycznych lub przewidywalnych identyfikatorów docelowych urządzeń SCSI, aby funkcjonować niezawodnie.

– WIDE SCSI — interfejs Wide SCSI zapewnia 16-bitową magistralę danych (magistrala Narrow SCSI jest 8-bitowa). Szersza magistrala oferuje szybkość transmisji rzędu 20 MB/s, dwukrotnie większą niż 8-bitowy interfejs Fast SCSI.

– WIELODOSTĘPNY — system, który może jednocześnie wykonywać programy więcej niż jednego użytkownika.

– WIELOPLATFORMOWY — produkt (albo sieć), który obsługuje różne platformy komputerowe (np. IBM, Sun, Macintosh) nazywany też międzyplatformowym.

– WIELOPROCESOROWY — komputer zawierający co najmniej dwa procesory.

– WIELOWĄTKOWY — mający wiele współbieżnych albo pseudo-współbieżnych sekwencji wykonywania. Termin używany do opisu procesów w systemie komputero-wym. Użycie procesów wielowątkowych to jeden ze sposobów, w jaki aplikacje o in-tensywnym przepływie danych mogą w maksymalnym stopniu wykorzystać macierz dyskową, aby zwiększyć wydajność wejścia-wyjścia.

– WIELOZADANIOWOŚĆ — możliwość wykonywania więcej niż jednego programu lub zadania programowego jednocześnie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>