Wirtualizacja oparta na kontrolerze macierzy

Zważywszy, że wirtualizacja jest jedną z funkcji kontrolerów macierzy, mogłoby się wydawać, że producentom macierzy nie jest po drodze z producentami przełączników. Bądź co bądź, większość z tego, co dziś bierzemy za architekturę wirtualizacji pamięci masowej, wywodzi się z konstrukcji kontrolerów macierzy klasy wyższej.

Niska wydajność programowych rozwiązań RAID oferowanych pod koniec lat 70. i na początku 80. doprowadziła do powstania sprzętowych implementacji technologii RAID produkowanych przez firmy, które obecnie są liderami branży. EMC Corporation i inni producenci poświęcili znaczne środki, aby podnieść wartość swoich urządzeń przez dodanie „inteligencji” do kontrolerów. Wirtualizacja (znana też jako agregacja LUN) była efektem prac nad urządzeniem pamięciowym o bezpośrednim dostępie (ang. direct access storage device, DASD), prowadzonych przez IBM, EMC, Hitachi Data Systems i inne firmy w latach 80. i 90.

Każda firma opracowała własne metody, które miały nie tylko zwiększać wartość produktów w oczach klientów, ale także trwale wiązać klientów z producentem. Obecnie wirtualizacja oparta na kontrolerze osiąga najwyższy poziom wyrafinowania i oferuje największe korzyści, jeśli klient używa macierzy jednego producenta. Konsekwencją własnościowej technologii jest również to, że sieci Fibre Channel SAN działają najlepiej, jeśli macierze pamięciowe podłączone do serwerów są homogeniczne — zakupione od jednego producenta (albo od grupy producentów, którzy wymieniają się technologiami, dzięki czemu ich urządzenia mogą ze sobą współpracować).

Otwarta sieć SAN pozostanie mitem, dopóki własnościowa architektura uniemożliwia wirtualizację macierzy pochodzących od różnych producentów. Taka lekcja płynie z wywiadu z producentem sieci SAN, przytoczonego w rozdziale 1. Osoba ta zapytała: „Czy naprawdę sądzisz, że otwarta sieć SAN kiedykolwiek pojawi się na rynku? W otwartej sieci SAN inteligencja przesunęłaby się z własnościowych kontrolerów macierzy do samej sieci — prawdopodobnie do przełączników. Klienci uzyskiwaliby taką samą wydajność z macierzy PPKD jak z macierzy wyższej klasy firmy EMC. Szybko uświadomiliby sobie, że płacą zbyt wysoką cenę za pamięć masową. Czy myślisz, że EMC i inni czołowi producenci macierzy na to pozwolą?” .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>