Wirtualizacja w kontrolerze macierzy

Także ostatnia metoda — wirtualizacja w kontrolerze macierzy — jest podejściem wewnątrzpasmowym, ponieważ dostęp do pamięci masowej na zapleczu odbywa się poprzez „frontowe drzwi” mechanizmu wirtualizacyjnego kontrolera. Z perspektywy ścieżki danych rozróżnienie na wirtualizację wewnątrz- i zewnątrzpasmową jest bez znaczenia.

Podkreślmy jeszcze, że tak zwana „wirtualizacja wewnątrzpasmowa” — realizowana przez