Wirtualizacja zewnątrzpasmowa

Firma DataCore i inni dostawcy wewnątrzpasmowych urządzeń wirtualizacyjnych, tacy jak StorageTek, od kilku lat walczą na dwóch frontach, aby rozproszyć obawy związane z sytuowaniem urządzeń na ścieżce danych między inicjatorami a celami w przełączanej infrastrukturze. Z drugiej strony taka strategia uzurpuje funkcje zaawansowanych kontrolerów macierzy, które mają uzasadniać sprzedawanie macierzy klasy wyższej za cenę nawet 20 razy większą od prostszych macierzy. Producentom markowych macierzy nie bardzo podoba się wizja „superkontrolera”, który mógłby sprowadzić ich urządzenia do roli obudowy wypełnionej dyskami.

Producenci urządzeń wewnątrzpasmowych stoczyli też bitwę z „obozem wirtualizacji zewnątrzpasmowej” — firmami takimi jak StoreAge oraz (wówczas samodzielną) Compaq Computer Corporation. W Compaq opracowano mechanizm wirtualizacji zewnątrzpasmowej o nazwie YersaStor, aby zrealizować funkcje zarządzania i sterowania pamięcią masową opisane w artykule Enterprise Network Storage Architecture (ENSA), który jest uznawany za fundamentalny dokument przedstawiający współczesną architekturę sieci SAN.

Serwer VersaStore był usytuowany z boku sieci SAN, oceniał wymagania aplikacji oraz wykorzystanie pojemności oraz monitorował zasoby pamięciowe podłączone do infrastruktury SAN. Serwer VersaStor miał wirtualizować pamięć w sieci SAN, zapisując deskryptory woluminów wirtualnych w firmowym układzie na adapterze magistrali instalowanym w serwerze aplikacji.

Branża chłodno przyjęła propozycję Compaq, choć przedstawiciele firmy twierdzili, że zapisywanie deskryptorów w wyspecjalizowanym układzie utrudniłoby zadanie hakerom. Firma StoreAge zaproponowała alternatywę, która omijała kwestię wyspecjalizowanego układu dzięki zapisywaniu deskryptorów woluminów w systemie operacyjnym hosta. Jest to obecnie podstawa rozwiązań wirtualizacyjnych oferowanych przez tę firmę .

Podejście zewnątrzpasmowe wydawało się zrazu najbardziej atrakcyjną strategią wirtualizacji pamięci masowej na rynku systemów otwartych, ale od roku 2002 sprawy wyglądają gorzej ze względu na 1) ogólne ochłodzenie gospodarki, które hamuje plany wdrażania sieci SAN, 2) rozczarowanie zarządzaniem sieciami SAN, 3) przejęcie najlepiej znanego zwolennika tego podejścia, firmy Compaq, przez Hewlett-Packard Corporation i późniejsze „zrewidowanie” poglądów tej firmy na temat architektury ENSA, 4) dialog między producentami rozwiązań wirtualizacyjnych opartych na ho- ście i macierzy klasy wyższej a producentami przełączników, takimi jak Cisco Systems, Andiamo Systems i Brocade Communications Systems. Obecnie niemal wszyscy oczekują że to producenci przełączników będą dostawcami usług wirtualizacyjnych w sieci SAN.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>