Wirtualna sieć SAN

W czerwcu 2003 roku obie firmy — Cisco i Andiamo — przedstawiły grupie roboczej IP Storage wstępny dokument Request for Comments (w żargonie IETF oznacza to szkicową propozycję standardu) z propozycją opracowania dziewięciu baz informacji administracyjnych (ang. Management Information Base, MIB) do zarządzania infrastrukturami Fibre Channel. Dokument opisuje bazy MIB do zarządzania procesami 1 elementami sieci Fibre Channel SAN, które nigdy nie zostały zdefiniowane, a tym bardziej zaaprobowane przez komitet Tli jako komponenty rodziny standardów FC.

Jak twierdzi jeden z członków grupy roboczej IP Storage, chodziło o to, aby jakiś organ normalizacyjny uznał metodę wirtualizacji infrastruktury SAN (a nie dysku) firmy Cisco .

Technologia firmy Cisco — wirtualna sieć SAN, inaczej VSAN ¦— ma pomóc w budowaniu większych skonsolidowanych infrastruktur Fibre Channel, które będą oferować taki sam albo większy poziom bezpieczeństwa i lepsze izolowanie aplikacji niż konwencjonalne wydzielanie stref za pomocą obecnych przełączników FC. Firma Cisco zapewnia, że sieci VSAN pozwalają utworzyć odrębne, wirtualne infrastruktury ponad nadmiarową infrastrukturą fizyczną, ale tylko za pomocą przełączników obsługujących tę technologię — obecnie są to tylko wielowarstwowe zwrotnice i przełączniki z rodziny MDS 9000 firmy Cisco .

W miarę zyskiwania przez Cisco coraz mocniejszej pozycji w dziedzinie sieciowej pamięci masowej, producenci dążący do zwiększenia swojego udziału na rynku oprogramowania wirtualizacyjnego chętnie nawiązują kontakty z sieciowym gigantem. W kwietniu 2003 roku firmy EMC i Cisco Systems poinformowały o zawarciu umowy, której jednym z celów jest dostarczenie klientom „inteligentnej” technologii przełączników pamięciowych.

Aby nie zejść na drugi plan, Brocade Communications Systems również pracuje nad inteligentniejszymi przełącznikami ze zintegrowanym oprogramowaniem zarządzającym. Na początku 2002 roku firma poinformowała analityków branżowych, że w ciągu

12 miesięcy zamierza wprowadzić na rynek „V-switch” (przełącznik z funkcjami wirtualizacji dysków). W maju 2003 roku nadal nie wiadomo, jaka technologia zostanie zintegrowana z przełącznikiem, ponieważ firma Brocade zawarła sojusze z wieloma producentami technologii wirtualizacyjnych, w tym z firmami Veritas (producentem rozwiązań opartych na hoście), DataCore (producentem rozwiązań wewnątrzpasmo- wych) oraz StoreAge (producentem rozwiązań zewnątrzpasmowych). Na konferencji Veritas Vision w Las Vegas w Newadzie Veritas i Brocade poinformowały, że zamierzają przenieść oprogramowanie Veritas Volume Manager oraz Storage Resource Manager na platformę aplikacyjną Brocade SilkWorm® Fabric (SilkWorm Fabric AP). Na konferencji zaprezentowano prototypowe rozwiązanie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>