Właściwie wyważona strategia zabezpieczeń

Użytkownicy mogą też podejmować inne podobne działania, manifestując w ten sposób swoje niezadowolenie.

Pojęcie równowagi dotyczy również kosztów eksploatacji. Wprowadzenie technologii zabezpieczeń (podobnie jak każdej innej technologii informacyjnej) wiąże się, poza kosztem samego zakupu, z koniecznością ponoszenia kosztów eksploatacji nawar-stwiających się przez cały okres użytkowania. Tak jak w przypadku pamięci maso-wej, znaczna część kosztów eksploatacji technologii zabezpieczeń to koszty roboci-zny. Zmniejszenie tej części wydatków wymaga automatyzacji procesów. Im bardziej bowiem zautomatyzowane jest administrowanie i zarządzanie technologią, tym mniej specjalistów potrzeba do jej obsługi.

Właściwie wyważona strategia zabezpieczeń uwzględnia koszt ochrony informacji i eksploatacji używanej technologii. Obawy, niepewność i wątpliwości są czymś, z czym nie powinniśmy się zbytnio afiszować przed kierownictwem przedsiębiorstwa. Podobnie jak w przypadku wprowadzania innych technologii, należy rozważyć wyważone argumenty biznesowe, odnoszące się nie tylko do ograniczeenia zagrożeń, ale również wskazujące na oszczędności wydatków i zwiększenie efektywności.

Najważniejsze, aby takie zrównoważone podejście zastosować na wszystkich etapach planowania systemu zabezpieczeń. Dzięki temu można będzie wybrać takie rozwiązania, które wpasują się w specyfikę przedsiębiorstwa, którego zasoby informacyjne należy zabezpieczyć.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>