WRITE ONCE READ MANY (WORM)

– WITRYNA WWW — miejsce w sieci World Wide Web zarządzane przez osobę, firmę lub organizację zwykle zawiera stronę główną i dodatkowe strony z informacjami dostarczonymi przez właściciela witryny może też zawierać łącza do innych pokrewnych witryn.

– WORLD WIDE WEB (WWW) — globalny system hipertekstowy działający w in- temecie, umożliwiający elektroniczne przesyłanie tekstu, grafiki, dźwięku i wideo.

– WORM — zobacz WR1TE ONCE READ MANY.

– WRITE ONCE READ MANY (WORM) — optyczna technologia pamięciowa, w której na nośniku dysku optycznego wypala się zagłębienia, co pozwala na jednokrotny zapis dysku i nieograniczoną liczbę odczytów. Stacje WORM zapisują dane komputera bezpośrednio na dysku optycznym. Zarówno stacje, jak i dyski zawierają wbudowane zabezpieczenia, które gwarantują, że raz zapisanego dysku nie będzie można skasować, nadpisać ani zmodyfikować. Na rynku zaczynają się pojawiać taśmowe technologie WORM.

– WRZECIONO — centralny wał dysku, na którym montuje się talerze. Wrzeciono zsynchronizowane to wał, który umożliwia wirowanie dwóch dysków stanowiących swoje lustrzane odbicia, co pozwala na nadmiarowe przechowywanie danych.

– WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDÓW — stosunek zarejestrowanych niepoprawnie danych do całkowitej ilości zarejestrowanych danych.

– WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDÓW BLOKU — średnia liczba błędów, które występują (lub mogą wystąpić) podczas zapisu lub transmisji bloku danych.

– WSPÓŁCZYNNIK PRZEPLOTU — stosunek liczby pominiętych sektorów fizycznych do liczby rzeczywiście zapisanych sektorów. Liczba sektorów, które przesuwają się pod głowicami odczytująco-zapisującymi, zanim pojawi się następny sektor. Na przykład współczynnik przeplotu równy 3:1 oznacza, że głowica odczytuje sektor

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>