Wybór pamięci masowej – rozwinięcie

W czasie, kiedy trwały jeszcze prace nad tą książką, przedstawiciel pewnego uznanego dostawcy wystąpił w roli prelegenta na seminarium branżowym i pochwalił się, że jego firma przeprowadziła serię testów systemów tworzenia kopii zapasowych na dysku, oferowanych przez kilku producentów o niedługim stażu. Prelegent przedstawił wyniki testów przeprowadzonych według metody, której nie ujawnił, po czym natychmiast skrytykował wszystkie najnowsze produkty konkurencji. Bez wątpienia opinia osoby reprezentującej szanowaną firmę spowodowała, że uczestnicy konferencji zaczęli z rezerwą myśleć o nowych produktach.

Takie krzywdzące innych zachowania nie są wyłączną domeną uznanych firm. W 2001 roku pewien nowy producent sieciowej pamięci masowej ogłosił, że jego produkt działa sto razy szybciej niż porównywalne urządzenia uznanych dostawców. Producent ów przedstawił wyniki wewnętrznych testów i porównał je z danymi wydajnościowymi znalezionymi na stronach WWW konkurentów. Później okazało się, że podczas testów mierzono tylko szybkość odczytu danych z pamięci podręcznej urządzenia tego producenta, natomiast parametry podane przez konkurencję dotyczyły czasu niezbędnego do odczytu danych z podsystemu dyskowego stanowiącego element składowy macierzy dyskowej. Porównanie takie należy więc uznać za wyjątkowo nieuczciwe.

Co gorsza, pracownicy tej samej „młodej” firmy podszyli się pod inne osoby na forum internetowego biuletynu, z którego często korzystali potencjalni nabywcy konku-rencyjnych rozwiązań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>