Wybór pamięci masowej

Poleganie na innych przy wyborze pamięci masowej nie jest postępowaniem zasługującym na pochwałę, choć bez wątpienia istnieją godni zaufania dealerzy i integratorzy. Najlepiej więc zlecić dealerowi przeprowadzenie testów rozwiązań i uważnie wysłuchać jego rad, ale nigdy nie należy upoważniać go do podejmowania decyzji o wyborze technologii w skali przedsiębiorstwa. Przypomina to nieco kupowanie czegoś wyłącznie na podstawie opinii o producencie i informacji o tym, jak długo jest obecny na rynku.

Ostatnio pojawia się tendencja do unikania rozwiązań nie pochodzących od producenta, którego nazwa nie jest trzyliterowym akronimem (np. IBM, HDS, EMC, itd.). Powodem tego jest zazwyczaj obawa. Nabywcy obawiają się, że mniej znany producent zniknie z rynku i jego produkty pozbawione zostaną wsparcia technicznego.

Wielkie przedsiębiorstwa oczekują jednak szybkiego zwrotu kosztów inwestycji w nowe systemy pamięci masowej (czyli okresu, w którym oszczędności przewyższą koszt zakupu), co oznacza, że opisane wyżej podejście traci sens. W dużych przedsiębiorstwach przyjęto mniej więcej 13-tomiesięczny okres zwrotu inwestycji. Nowsze rozwiązania są poszukiwane już po roku od wdrożenia poprzednich. W ten sposób przedsiębiorstwo ryzykuje co najwyżej roczny okres użytkowania nietrafionego produktu. A przecież wiele technologii oferowanych przez uznanych i mniej znanych producentów zwraca się już po kilku dniach, tygodniach lub miesiącach od wdrożenia.

Znani producenci szybko zorientowali się w konserwatywnym sposobie myślenia potencjalnych nabywców i zdali sobie sprawę z ich niechęci do innowacyjnych rozwiązań.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>