WYSPECJALIZOWANE URZĄDZENIE PAMIĘCIOWE

– WYSPECJALIZOWANE URZĄDZENIE PAMIĘCIOWE — „inteligentne”, podłączone przez sieć urządzenie pamięciowe.

– WYSZUKIWANIE — operacja pobierania i wyświetlania danych zawartych w pliku.

– WYSZUKIWANIE — radialny ruch głowic do ścieżki o określonym adresie.

– ZAAWANSOWANA TAŚMA INTELIGENTNA (AIT) — technologia skanowania spiralnego, opracowana przez firmę Sony w celu tworzenia kopii i archiwizowania sieci oraz serwerów, przeznaczona do rozwiązań klasy średniej i wyższej.

– ZABEZPIECZENIE PRZED ZAPISEM — różnorodne metody, które uniemożliwiają komputerowi nadpisanie nośnika pamięciowego. Dyskietki są wyposażone w przesuwającą się klapkę, która stanowi zabezpieczenie „fizyczne”. Dyski twarde są chronione przed zapisem w sposób „logiczny” przez oprogramowanie. W dyskach optycznych często używa się połączenia metod fizycznych i logicznych.

– ZAPIS — dostęp do lokalizacji pamięci masowej w celu umieszczenia danych na podłożu magnetycznym.

– ZARZĄDZANIE ARCHIWALNE — rozwiązanie do zarządzania pamięcią masową, polegające na katalogowaniu plików i przenoszeniu ich do długoterminowej pamięci masowej, gdzie mogą być przechowywane mniejszym kosztem.

– ZARZĄDZANIE MAGISTRALĄ (BUS MASTERING) — metoda transmisji danych, która pozwala przenosić je między kontrolerem urządzenia peryferyjnego a pamięcią systemową bez interwencji ze strony procesora albo zewnętrznego kontrolera DMA. Technika ta umożliwia kontrolerowi urządzenia peryferyjnego przejmowanie kontroli nad magistralą. W przypadku magistrali EISA pozwala osiągnąć przepustowość rzędu 33 MB/s.

– ZEROWY NARZUT — aby zmniejszyć do zera narzut na wykonywanie poleceń, operacje zwykle wykonywane przez oprogramowanie można przenieść do sprzętu, gdzie są wykonywane niemal natychmiastowo. Dzięki temu znacznie zwiększa się wydajność systemu.

– ZESPÓŁ GŁOWICA-DYSK (HDA) — hermetyczny zespół stacji Winchester złożony z dyysków, głowic, filtra i podzespołu aktywatora.

– ZESPÓŁ KARETKI — podzespół dysku twardego składający się z głowic odczytuj ąco-zapisujących i łożysk kulkowych. Aktywator używa go do radialnego pozycjonowania głowic w celu uzyskania dostępu do ścieżki danych.

– ZGODNOŚĆ OPERACYJNA — zdolność jednego systemu komputerowego do ste-rowania drugim, mimo że oba pochodzą od różnych producentów.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>