Zarządzanie pamięcią masową skupione na danych

Ostatecznym rozwiązaniem kwestii efektywnego wykorzystania pojemności, a także ogólniejszego problemu zarządzania pamięcią masową, jest zarządzanie nie urządzeniami, ale danymi, które korzystają z infrastruktury pamięciowej. Kilku producentów od niedawna mówi o „zarządzaniu cyklem życia danych”, choć — jak wiele innych szumnie reklamowanych technologii — są to po prostu tradycyjne produkty SRM w nowym opakowaniu.

Żaden producent nie wspomina o kluczowym elemencie takiej strategii: samoopisują- cych się danych . Gdyby dane przenosiły prosty opis swojego pochodzenia i zawartości, który mógłby zawierać instrukcje dotyczące dostępności i wymagań pamięciowych (albo odwołanie do tabeli danych z takimi informacjami), problem inteligentnego zaopatrywania aplikacji w pamięć mógłby szybko odejść w zapomnienie.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>