Zarządzanie sieciami FC SAN

Jeśli wskaźnikiem żywotności tych zastępczych usług ma być częstotliwość zawierania umów o wymianie interfejsów programistycznych (API) między producentami, to zarządzanie sieciami FC SAN prawdopodobnie jeszcze długo będzie przysparzać dużych problemów administratorom pamięci masowej.

Choć kwestie wykrywania urządzeń są w pewnej mierze rozwiązane, zarządzanie pamięcią masową— które definiujemy tu jako ekonomiczne rozprowadzanie danych między zasobami pamięciowymi zgodnie z wymogami przechowywania danych, dostępu do nich i ich ochrony, określanymi przez aplikacje i użytkowników — wymaga znacznie bardziej inteligentnych mechanizmów niż te dostarczane przez współczesne narzędzia. Sieci FC SAN miały uprościć zarządzanie pamięcią masową i zmniejszyć związany z tym koszt pracy, a w rzeczywistości w większości środowisk zwiększyły zarówno stopień złożoności, jak i koszty. Wyjątkiem są homogeniczne sieci SAN zbudowane z urządzeń wybranej grupy współpracujących ze sobą producentów. Taką infrastrukturą może zarządzać mniej administratorów, ale nie jest to zasługą sieci FC SAN, lecz homogeniczności środowiska.W jednym z kolejnych rozdziałów opiszę dokładniej oprogramowanie do zarządzania pamięcią masową. Na razie wystarczy powiedzieć, że infrastruktury Fibrę Channel nie przynoszą korzyści biznesowych zapowiadanych przez zwolenników sieci SAN. Są przypadki, w których infrastruktury FC pozwoliły firmom na skalowanie pamięci masowej bez zakłócania pracy aplikacji, na skonsolidowanie serwerów (i licencji na użycie oprogramowania) korzystających ze wspólnych repozytoriów danych, na udostępnienie dużych bibliotek taśm wielu serwerom czy też na osiągnięcie innych konkretnych celów. Korzyści te nie wynikają jednak z wdrożenia sieci pamięci masowej jako takiej. Każda współdzielona magistrala pamięciowa dałaby taki sam rezultat.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>