Zarządzanie skupione na produkcie

Metoda zarządzania skupionego na produkcie polega na korzystaniu z wielu punktowych narzędzi do zarządzania poszczególnymi komponentami pamięci masowej (zobacz rysunek 8.3). W praktyce jest to prawdopodobnie najpowszechniejsza „architektura” zarządzania pamięcią masową. Informatycy często używają narzędzi dołączonych do serwerów i macierzy pamięciowych, a z czasem uzupełniają je o zbiór wyspecjalizowanych narzędzi, które kupują lub tworzą sami w celu rozwiązania codziennych problemów z pamięcią masową. Czasem określa się to mianem metody „kołczana ze strzałami”.

Podejście to przysparza licznych problemów, ponieważ wymaga oceny i wyboru wielu punktowych produktów oferowanych przez różnych producentów oraz aktualizowania każdego produktu w miarę ukazywania się nowych wersji oraz zmian platform i serwerów.

Korzystanie z wielu punktowych produktów utrudnia też i podraża szkolenie nowych administratorów. Co więcej, konieczność używania specyficznych narzędzi narzuca praktyczny limit na liczbę gigabajtów, którymi administrator może efektywnie zarządzać w ciągu jednego dnia roboczego.

Pomimo tych ograniczeń metoda „kołczana strzał” pozostaje jedną z najczęściej stosowanych dziś strategii zarządzania pamięcią masową.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>