Zmiany strumienia (różne rodzaje)

– ZGODNOŚĆ WSTECZ — standard projektowy, który gwarantuje, że nowe opro-gramowanie, sprzęt, urządzenia i nośniki będą zgodne ze starszymi wersjami.

– ZŁĄCZE INTERFEJSU — gniazdo, do którego podłącza się taśmę interfejsu — 40 styków w przypadku ATA, 50 w przypadku SCSI Narrow itp.

– ZMIANA DYSKU — (1) Zastępowanie jednego dysku optycznego drugim. Aby możliwa była zmiana dysku, mechanizm biblioteki optycznej musi kolejno wyciągnąć dysk ze stacji, odłożyć go na miejsce, pobrać nowy dysk i włożyć go do stacji. Stacja rozpędza następnie nowy dysk i operacja dobiega końca. (2) Wymiana uszkodzonej stacji dysków twardych.

– ZMIANA STRUMIENIA MAGNETYCZNEGO — miejsce na dysku, w którym kierunek namagnesowania odwraca się w celu zdefiniowania bitu o wartości 1 lub 0.

– ZMIANY STRUMIENIA NA CAL (FCI) — liniowa gęstość rejestrowania zdefiniowana jako liczba zmian strumienia na cal ścieżki danych. Liczba wzorów pola magnetycznego, jakie można zapisać na danym obszarze powierzchni dysku, używana jako miara gęstości danych zwana też gęstością strumienia magnetycznego. Synonim FRPI (odwróceń strumienia na cal). W zapisie MFM 1 FCI równa się 1 BPI (bitowi na cal). W zapisie RLL 1 FCI zwykle równa się 1,5 BPI. Zobacz też BPI.

– ZNACZNIK ADRESU — dwubajtowy adres na początku pola identyfikatora i pola danych formatu ścieżki. Pierwszy bajt to wzorzec „Al” drugi określa albo pole identy-fikatora, albo pole danych.

– ZNAK — symbol informacyjny, który oznacza cyfrę, literę, symbol albo znak inter-punkcyjny przechowywany w komputerze. Znak może być przechowywany w jednym bajcie, czyli ośmiu bitach danych. Istnieje 256 różnych jednobajtowych liczb binarnych, co wystarcza do zapisania 26 małych i 26 wielkich liter, 10 cyfr dziesiętnych, kodów sterujących oraz znaków kontroli błędu.

– 15 Jon William Toigo, „Patent Pending: Times Change, Some Data Shouldn’t”, Washington Technology,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>