Zwiększanie gęstości powierzchniowej przez zwiększanie współczynnika TPI

Eksperci twierdzą, że bez tych ulepszeń obecny limit bitów na cal (BPI) na dostępnych nośnikach wynosi pomiędzy 500 000 a 650 000 BPI. Trzeba jednak pamiętać, że BPI to tylko jeden z wyznaczników gęstości powierzchniowej drugim jest liczba ścieżek na cal (TPI).

Próbując uzyskać większą gęstość powierzchniową, producenci szukali sposobu zapisywania bitów na większej liczbie węższych ścieżek. Wynikiem są dzisiejsze geometrie dysków, które oferują gęstość ścieżek zbliżoną do 20 000 TPI.

Zwiększanie gęstości powierzchniowej przez zwiększanie współczynnika TPI nie stanowi jednak panaceum na wzrost pojemności dysków. Liczba ścieżek na cal, które da się utworzyć na nośniku, jest ograniczona przez kilka czynników, takich jak dokładność systemu pozycjonowania głowicy i rozdzielczość elementów zapisujących. Aby zwiększyć składnik TPI w równaniu gęstości powierzchniowej, potrzeba istotnych ulepszeń w zakresie konstrukcji głowicy, sterowania aktywatorem i dekodowania sygnału.

Obecna technologia wymaga oddzielenia ścieżek przerwami o szerokości od 90 do 100 nanometrów, które pozwalają uniknąć wpływu pól brzegowych generowanych przez głowice zapisujące podczas rejestrowania danych. Według słów eksperta: „Większość głowic zapisujących wygląda jak podkowy rozciągające się na szerokość ścieżki. Zapisują dane w kierunku wzdłużnym (obwodowym), ale generują również pola brzegowe o kierunku promieniowym. Pole brzegowe powoduje zapisywanie i kasowanie brzegów ścieżek, co w rzeczywistości jest pożądane i niezbędne do pełnego usunięcia oraz nadpisania starych informacji. Ponadto ogranicza to minimalną odległość między ścieżkami, ponieważ pole brzegowe generowane podczas zapisywania jednej ścieżki nie może przypadkowo usuwać danych na przyległej ścieżce”.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>