Zwolennicy sieci FC SAN

Zwolennicy sieci FC SAN, pomijając zagrożenia wynikające z zastosowania proto-kołu IP, powołują się zwykle na tzw. „podział strefowy”, który uważają za gwarancję powodzenia. Podstawowym celem podziału strefowego jest kontrola dostępu użytkowników do zasobów sieci SAN.

Zdaniem entuzjastów sieci FC SAN, podział strefowy stanowi fragment wielowar-stwowego zarządzania dostępem, obejmującego następujące warstwy: serwery, pamięci masowe, przełączniki i oprogramowanie. Na samym szczycie tego stosu umieszczono serwer, poprzez który uzyskuje się dostęp do całej infrastruktury sieci SAN.

Każdy serwer wyposażony jest w mechanizmy kontrolujące zakres dostępu użytkowników do aplikacji i wymiany informacji pomiędzy konkretną aplikacją a urządzeniem zewnętrznym. Umieszczone w najniższej warstwie oprogramowanie wbudowane (firmware), ew. sterownik tworzą „maskę” decydującą o tym, które z urządzeń są dostępne z poziomu serwera. Wiele spośród serwerowych systemów operacyjnych można poza tym skonfigurować w taki sposób, aby miały kontrolę nad tym, które urządzenia zostaną zamontowane jako woluminy pamięciowe. Zarządzanie woluminami pamięci masowej, funkcje wirtualnej pamięci masowej, a nawet systemy plikowe tworzą dodatkową warstwę mechanizmu kontroli dostępu.

Po podłączeniu serwera do infrastruktury Fibre Channel podział strefowy może za-pewnić dodatkową warstwę mechanizmu kontroli dostępu. Jest to jeszcze inna postać selektywnej prezentacji zasobów pamięci masowej. W procesie podziału na strefy przełącznik sieci FC SAN wykorzystuje wykazy dostępnych urządzeń logicznych w macierzach podłączonych do sieci SAN oraz przydziela je poszczególnym swoim portom. W ten sposób powstają połączenia pomiędzy węzłami serwerowymi a węzłami pamięci masowej, służące do sterowania i kontrolowania wymiany danych wewnątrz infrastruktury.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>